Tanzkreise

Montag
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis Tanzkreis Neu MO 19.30 Koxi 159€ / Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - MO, 31.05.2021, 19:15 - 20:45 3 € 39,50 p.P. Reservieren
1. MO 05.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
2. MO 26.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
3. MO 31.05.2021, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis TK Mo 19.30 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal SÜD - MO, 31.05.2021, 19:15 - 20:45 1 € 39,50 p.P. Reservieren
1. MO 31.05.2021, 19:15 - 20:45 Einstiegstermin Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis TK Mo 21.00 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - MO, 31.05.2021, 20:55 - 22:25 1 € 39,50 p.P. Reservieren
1. MO 31.05.2021, 20:55 - 22:25 Einstiegstermin Block

Download als PDF | iCAL
Dienstag
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis TK DI 1915 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal SÜD - DI, 01.06.2021, 19:15 - 20:45 8 € 39,50 p.P. Reservieren
1. DI 01.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
2. DI 08.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
3. DI 15.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
4. DI 22.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
5. DI 29.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
6. DI 06.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
7. DI 27.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
8. DI 01.06.2021, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Tanzkreis Neu Di 19.15 Koxi 159€ / Edenkoben Weinstr. 94 Pfarrsaal - DI, 01.06.2021, 19:15 - 20:45 3 € 39,50 p.P. Reservieren
1. DI 06.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
2. DI 27.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
3. DI 01.06.2021, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis TK Dienstag 21.00 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - DI, 01.06.2021, 20:55 - 22:25 6 € 39,50 p.P. Reservieren
1. DI 15.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
2. DI 22.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
3. DI 29.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
4. DI 06.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
5. DI 27.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
6. DI 01.06.2021, 20:55 - 22:25 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Neu TK Neu DI 21.00 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal SÜD - DI, 01.06.2021, 20:55 - 22:25 8 € 39,50 p.P. Reservieren
1. DI 01.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
2. DI 08.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
3. DI 15.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
4. DI 22.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
5. DI 29.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
6. DI 06.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
7. DI 27.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
8. DI 01.06.2021, 20:55 - 22:25 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Mittwoch 19.30
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreise Tanzkreis Mittwoch 19.30 TK neu Mi 19.15 3/20 Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal SÜD - MI, 09.09.2020, 19:15 - 20:45 7 € 39,50 p.P. Anfragen
1. MI 09.09.2020, 19:15 - 20:45 Einstiegstermin Block
2. MI 16.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
3. MI 23.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
4. MI 30.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
5. MI 07.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
6. MI 28.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
7. MI 02.06.2021, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
Freitag
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis TK Fr Alex 19.30 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - FR, 28.08.2020, 19:15 - 20:45 9 € 39,50 p.P. Reservieren
1. FR 28.08.2020, 19:15 - 20:45 Einstiegstermin Block
2. FR 04.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
3. FR 11.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
4. FR 18.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
5. FR 25.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
6. FR 02.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
7. FR 09.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
8. FR 30.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
9. FR 04.06.2021, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis TK FR Julia 19:30 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal SÜD - FR, 04.06.2021, 19:15 - 20:45 9 € 39,50 p.P. Reservieren
1. FR 28.08.2020, 19:15 - 20:45 Block
2. FR 04.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
3. FR 11.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
4. FR 18.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
5. FR 25.09.2020, 19:15 - 20:45 Block
6. FR 02.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
7. FR 09.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
8. FR 30.10.2020, 19:15 - 20:45 Block
9. FR 04.06.2021, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Neu TK neu FR 21.00 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - FR, 04.06.2021, 20:55 - 22:25 9 € 39,50 p.P. Reservieren
1. FR 28.08.2020, 20:55 - 22:25 Block
2. FR 04.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
3. FR 11.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
4. FR 18.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
5. FR 25.09.2020, 20:55 - 22:25 Block
6. FR 02.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
7. FR 09.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
8. FR 30.10.2020, 20:55 - 22:25 Block
9. FR 04.06.2021, 20:55 - 22:25 Block

Download als PDF | iCAL
Freitag Edenkoben
Edenkoben
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis TK FR Christian 19.15 Edenkoben Edenkoben Weinstr. 94 Pfarrsaal - FR, 04.06.2021, 19:30 - 21:00 9 € 39,50 p.P. Reservieren
1. FR 28.08.2020, 19:30 - 21:00 Block
2. FR 04.09.2020, 19:30 - 21:00 Block
3. FR 11.09.2020, 19:30 - 21:00 Block
4. FR 18.09.2020, 19:30 - 21:00 Block
5. FR 25.09.2020, 19:30 - 21:00 Block
6. FR 02.10.2020, 19:30 - 21:00 Block
7. FR 09.10.2020, 19:30 - 21:00 Block
8. FR 30.10.2020, 19:30 - 21:00 Block
9. FR 04.06.2021, 19:30 - 21:00 Block

Download als PDF | iCAL
Samstag
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis TK Sa 19.00 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - SA, 29.08.2020, 19:00 - 20:20 8 € 39,50 p.P. Reservieren
1. SA 29.08.2020, 19:00 - 20:20 Einstiegstermin Block
2. SA 05.09.2020, 19:00 - 20:20 Block
3. SA 12.09.2020, 19:00 - 20:20 Block
4. SA 19.09.2020, 19:00 - 20:20 Block
5. SA 26.09.2020, 19:00 - 20:20 Block
6. SA 10.10.2020, 19:00 - 20:20 Block
7. SA 31.10.2020, 19:00 - 20:20 Block
8. SA 05.06.2021, 19:00 - 20:20 Block

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis TK Sa 17.30 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - SA, 05.06.2021, 17:30 - 18:50 8 € 39,50 p.P. Reservieren
1. SA 29.08.2020, 17:30 - 18:50 Block
2. SA 05.09.2020, 17:30 - 18:50 Block
3. SA 12.09.2020, 17:30 - 18:50 Block
4. SA 19.09.2020, 17:30 - 18:50 Block
5. SA 26.09.2020, 17:30 - 18:50 Block
6. SA 10.10.2020, 17:30 - 18:50 Block
7. SA 31.10.2020, 17:30 - 18:50 Block
8. SA 05.06.2021, 17:30 - 18:50 Block

Download als PDF | iCAL
Sonntag
Kurs Standort Lehrer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis TK SO 18:15 NW Neustadt Erfurterstr. 9-11 Saal Nord - SO, 06.06.2021, 18:20 - 19:50 8 € 39,50 p.P. Reservieren
1. SO 30.08.2020, 18:20 - 19:50 Block
2. SO 06.09.2020, 18:20 - 19:50 Block
3. SO 13.09.2020, 18:20 - 19:50 Block
4. SO 20.09.2020, 18:20 - 19:50 Block
5. SO 27.09.2020, 18:20 - 19:50 Block
6. SO 04.10.2020, 18:20 - 19:50 Block
7. SO 25.10.2020, 18:20 - 19:50 Block
8. SO 06.06.2021, 18:20 - 19:50 Block

Download als PDF | iCAL